Απόφοιτοι

Ειδικό Αρμονίας
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Φραγκούς Προκόπιος του Στυλιανού ΙΟΥΝΙΟΣ ΠΤΥΧΙΟ ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ Ε. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ
Πιάνο
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Αθηναΐδου Δήμητρα του Γεωργίου ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΙΣΤΑ Μ. Φραγκούλη

 

Μονωδία
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΙΤΛΟΣ ΒΑΘΜΟΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ
Κουτουδάκης Κωνσταντίνος του Αρίσταρχου ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΙΣΤΑ & Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π. Δήμας
Μπέκας Σταύρος του Κωνσταντίνου ΙΟΥΝΙΟΣ ΔΙΠΛΩΜΑ ΑΡΙΣΤΑ & Α’ ΒΡΑΒΕΙΟ Π. Δήμας

 

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.