Μουσικοκινητική 'Α & 'Β Bασικοί άξονες του μαθήματος της Μουσικοκινητικής Αγωγής είναι: η Μουσική , η Κίνηση, η Ρυθμική, το Τραγούδι, η Δραματοποίηση. Ο συνδυασμός τους γίνεται dιαθεματικά, μέσω οργανωμένων…
Baby Music Η ευεργετική επίδραση της Μουσικής στον άνθρωπο ξεκινάει από τους πρώτους κιόλας μήνες ζωής. Η σχέση με το ρυθμό, αποτελεί σχέση ζωτικής σημασίας καθώς από την κοιλιά της…

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2023.