Σύγχρονο τραγούδι

Διδάσκει η Μαίρη Έσπερ

Στο τμήμα σύγχρονου τραγουδιού διδάσκεται τεχνική, ορθοφωνία, ελληνικό και διεθνές ρεπερτόριο. Οι γνώσεις που παρέχονται στο σπουδαστή αφορούν κυρίως την εξοικείωση με το Τραγούδι στο επίπεδο της ερμηνείας (performance).
Η ολοκλήρωση των σπουδών γίνεται και με τα ανάλογα θεωρητικά μαθήματα

Διάρκεια του προγράμματος
1Ο Έτος – Διάρκεια μαθήματος 40΄ λεπτά
2Ο Έτος – Διάρκεια μαθήματος 40΄ λεπτά
3Ο Έτος – Διάρκεια μαθήματος 45΄ λεπτά
4Ο Έτος – Διάρκεια μαθήματος 45΄ λεπτά
5Ο Έτος – Διάρκεια μαθήματος 50΄ λεπτά

Προϋποθέσεις εγγραφής
Ο σπουδαστής εγγράφεται στο 1ο έτος, μετά από συνάντηση με τον καθηγητή φωνητικής. Υποψήφιος σπουδαστής που έχει τις απαιτούμενες γνώσεις μπορεί να εγγραφεί μέχρι και στο 4ο έτος σπουδών, μόνο μετά από επιτυχή συμμετοχή σε κατατακτήριες εξετάσεις.

Διδασκαλία
Στο Ωδείο Έκφραση η εκπαίδευση στο Σύγχρονο Τραγούδι γίνεται μόνο με ατομικό μάθημα όσον αφορά το μάθημα της φωνητικής διδασκαλίας και με μερικές ομαδικές συναντήσεις κατά τη διάρκεια της χρονιάς. Εκτός αυτού, ο σπουδαστής διευρύνει το πεδίο της πρακτικής μουσικής του εκπαίδευσης παρακολουθώντας και μια σειρά από υποχρεωτικά γενικά μαθήματα.

Γενικά υποχρεωτικά μαθήματα

  • Θεωρία Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
  • Σολφέζ Ι-ΙΙ-ΙΙΙ-ΙV-V
  • Αρμονία Ι-ΙΙ-ΙΙΙ
  • Πιάνο Ι-ΙΙ
  • Σύγχρονο Πιάνο Ι-ΙΙ
  • Ιστορία Μουσικής Ι-ΙΙ

Η υποχρεωτική φοίτηση οδηγεί στην απόκτηση Πτυχίου Σύγχρονου Τραγουδιού

Στην ελεύθερη φοίτηση δεν είναι υποχρεωτική η παρακολούθηση των υποχρεωτικών μαθημάτων και ο μαθητής δεν οδηγείται σε εξετάσεις για απόκτηση τίτλου σπουδών

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2023.