Ειδικό αρμονίας

Ειδικό Αρμονίας

Διδάσκουν οι: Ανδρέας Καρανίκας

ΤΡΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Για να γίνει δεκτός μαθητής στην τάξη του Ειδικού Αρμονίας πρέπει να έχει τελειώσει τα μαθήματα της θεωρίας και των αντιστοίχων τάξεων Σολφέζ και να έχει τα ανάλογα μουσικά προσόντα.

Πρόγραμμα:

Διδάσκεται όλη η ύλη της Αρμονίας, μελέτη χορικών της Δυτικής Εκκλησίας, των ήχων της Ανατολικής και των νεοελληνικών κλιμάκων και ρυθμών, εναρμόνιση βυζαντινών και δημωδών μελωδιών, αρμονικές τάσεις των σύγχρονων συνθετών, αρμονική υπαγόρευση, εναρμόνιση εύκολης μελωδίας και βάσιμου στο πιάνο.

Υποχρεωτικά Μαθήματα:

 • Σολφέζ (μέχρι και του Πέμπτου έτους)
 • Πιάνο (επιπέδου μέσης σχολής)
 • Γνώσεις απλής αντιστίξεως
 • Ιστορία της Μουσικής
 • Χορωδία
 • Πρακτικό διδασκαλείο (2 χρόνια)

Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων:

 • Εναρμόνιση δύσκολου μπάσου εντός δέκα ορών.
 • Εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας ή δημώδους άσματος και χορικού (chorale) εντός οκτώ ωρών.
 • Προφορική εξέταση εφ’ όλης της ύλης.
 • Εναρμόνιση εύκολου μπάσου και μελωδίας με μετατροπία, στο πιάνο.
 • Αρμονική υπαγόρευση.

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Δηλώστε συμμετοχή

  Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.