Ενοργάνωση

Ενοργάνωση Πνευστών Οργάνων

Διδάσκει

ΔΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Για να γίνει δεκτός μαθητής στη τάξη της Ενοργάνωσης Πνευστών Οργάνων θα πρέπει να βρίσκεται στο Β΄ έτος υποχρεωτικού αρμονίας και να έχει τα ανάλογα μουσικά προσόντα (με κατατακτήριες εξετάσεις) ή εάν έχει πτυχίο ειδικού αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ να γραφτεί στο Α΄ έτος σπουδών (χωρίς κατατακτήριες εξετάσεις).

Σε ποια ύλη θα εξεταστώ στις κατατακτήριες εξετάσεις για την ενοργάνωση;

Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α έτος Ενοργάνωσης:


Προκειμένου να καταταγεί ο σπουδαστής στο Α’ Έτος του Τμήματος Ενοργάνωσης πρέπει να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

Γραπτά:

 • Δεδομένο ανάριθμο μπάσο και
 • δεδομένη Μελωδία πάνω στην ύλη του Α έτους Αρμονίας. (Κύριες και δευτερεύουσες συγχορδίες με τις αναστροφές τους, πτώσεις και δεσπόζουσα συγχορδία μεθ’ εβδόμης και αναστροφές της, αρμονική αλυσίδα)
Πρόγραμμα:

Ά Έτος:
Οργανολογία, προέλευση, εξέλιξη, γραφή και ιδιότητες των διαφόρων πνευστών και κρουστών οργάνων, συσχετισμός αυτών και γραφή μελωδιών ομοφωνικά για μπάντα. Σχηματισμός κουαρτέτων για τις διάφορες οικογένειες των Πνευστών και συνδυασμοί μεταξύ τους.

΄Β Έτος:
Ενοργάνωση. Μικρή παρτιτούρα, παρτιτούρα για φαμφάρα, μεγάλη παρτιτούρα, μεταφορά από παρτιτούρα ορχήστρας σε μπάντας, μεταφορά από παρτιτούρα μπάντας σε πιάνου. Ενοργάνωση για μεγάλη παρτιτούρα αποσπάσματα έργων για πιάνο. Διεύθυνση μπάντας κλπ.

 

Υποχρεωτικά Μαθήματα:
 • Αρμονία (μέχρι Γ΄ έτους)
 • Υποχρεωτικό πιάνο (μέχρι μέσης σχολής)
 • Ιστορία της μουσικής (2 έτη)
 • Διεύθυνση μπάντας (1 έτος)
 • Μορφολογία (1 έτος)
 • Χορωδία (2 έτη)
 • Πρακτικό διδασκαλείο
Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων:

 

 • Ενοργάνωση ενός κομματιού για πλήρη μπάντα.
 • Διεύθυνση του κομματιού από τον εξεταζόμενο.

Διδάσκει

Σφάλμα: Η φόρμα επικοινωνίας δε βρέθηκε.

Δηλώστε συμμετοχή

  Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.