Ωδική

Ωδική

Διδάσκει

ΔΙΕΤΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗ

Για να γίνει δεκτός μαθητής στη τάξη της Ωδικής θα πρέπει να έχει ολοκληρώσει τα μαθήματα της θεωρίας της μουσικής, της τέταρτης τάξεης του Σολφέζ και τα μαθήματα της πρώτης τάξης της Αρμονίας, με βαθμό τουλάχιστνο «λίαν καλώς» και να έχει ανάλογη εγκυκλοπαιδική μόρφωση.

Κατατακτήριες εξετάσεις για το Α΄ έτος ωδικής:

Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Α έτος ωδικής, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις (αν δεν έχει πτυχίο ειδικού αρμονίας με βαθμό τουλάχιστον ΛΙΑΝ ΚΑΛΩΣ) και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

 

Προφορικά:

 • στην ύλη της θεωρίας της μουσικής, η οποία περιλαμβάνει:
 • Μέτρα (απλά, σύνθετα και μικτά μέτρα) και ρυθμικές διαιρέσεις,
 • συγκοπή και αντιχρονισμό,
 • μείζονες και ελάσσονες κλίμακες (μελωδικές και αρμονικές),
 • διαστήματα, αναγνώριση απλών και σύνθετων διαστημάτων, διάφωνα διαστήματα, λύσεις διαφώνων διαστημάτων, αναστροφή διαστημάτων και εύρεση αυτών σε κλίμακες,
 • συγχορδίες, αναγνώριση, αναστροφή και εύρεση συγχορδιών σε κλίμακες

Ακουστικά:

 • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
 • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο
Κατατακτήριες εξετάσεις για το Β΄ έτος ωδικής:

 Ο σπουδαστής που θέλει να γραφτεί στο Β έτος ωδικής, πρέπει να δώσει κατατακτήριες εξετάσεις και να εξεταστεί επιτυχώς στα παρακάτω:

 

 Γραπτά:

 • στην ύλη της θεωρίας της μουσικής, η οποία περιλαμβάνει:
 • Μέτρα (απλά, σύνθετα και μικτά μέτρα) και ρυθμικές διαιρέσεις,
 • συγκοπή και αντιχρονισμό,
 • μείζονες και ελάσσονες κλίμακες (μελωδικές και αρμονικές),
 • διαστήματα, αναγνώριση απλών και σύνθετων διαστημάτων, διάφωνα διαστήματα, λύσεις διαφώνων διαστημάτων, αναστροφή διαστημάτων και εύρεση αυτών σε κλίμακες,
 • συγχορδίες, αναγνώριση, αναστροφή και εύρεση συγχορδιών σε κλίμακες

Ακουστικά:

 • αναγνώριση συγχορδιών στο πιάνο (Μείζονες, ελάσσονες, αυξημένες και ελαττωμένες) και
 • αναγνώριση διαστημάτων στο πιάνο

Πρόγραμμα:

Στην τάξη αυτή διδάσκεται κυρίως η παιδαγωγική της σχολικής μουσικής, όπως και όλα τα συναφή μαθήματα, τα οποία πρέπει να κατέχει αυτός που επιθυμεί να καταρτισθεί ως δάσκαλος της ειδικότητας αυτής.

Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως (prima vista) με κείμενο. Δύσκολες μουσικές υπαγορεύσεις. Ανάλυση ποιημάτων παιδαγωγικού περιεχομένου. Υποδειγματική διδασκαλία τραγουδιών και εφαρμογή στο πρακτικό διδασκαλείο. Η Νεοελληνική ποίηση και το δημώδες τραγούδι.

 

Γενικά μαθήματα:

 

 1. Αρμονία (μέχρι τέλους των σπουδών του μαθήματος αυτού)
 2. Πιάνο (μέχρι τη Μέση Σχολή)
 3. Ιστορία της Μουσικής
 4. Στοιχεία Μορφολογίας
 5. Πρακτικό διδασκαλείο
 6. Προαιρετικά: Βιολί ή ένα πνευστό όργανο.

 

Πρόγραμμα πτυχιακών εξετάσεων:
 1. Μουσική υπαγόρευση (Dictée)
 2. Ανάγνωση εκ πρώτης όψεως (prima vista) με κείμενο.
 3. Εναρμόνιση δοσμένου μπάσου.
 4. Εναρμόνιση δοσμένης μελωδίας σε τύπο συνοδείας στο πιάνο και εκτέλεση αυτού.
 5. Ανάλυση ποιήματος παιδαγωγικού περιεχομένου
 6. Πρακτική διδασκαλία (προφορικά) ενός τραγουδιού μετά από σύντομη προμελέτη.

Διδάσκει

Δηλώστε συμμετοχή

  Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.