Βιόλα

Βιόλα

Προκαταρκτική

Φοίτηση διετής

1. Μέθοδοι : Ricordi, Roger, Firket.
2. Γυμνάσματα : Leonard, Dancla : Travail des gammes, Cavalli : Guido per lo studio de la viola

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων
Κλίμακες, ένα ή δύο γυμνάσματα

Κατωτέρα

Φοίτηση διετής

Γυμνάσματα και σπουδές Bruni μέθοδος, 25 etudes, Herman op.22, Kreutzer και Fiorillo (σε μεταφορά) κατ’ εκλογή, Kreuz : κλίμακες, 60 etudes.

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων.
Βάση της άνω ύλης και αναλόγως με τις εξετάσεις του Βιολιού

Μέση

Φοίτηση τριετής

Στην τάξη αυτή δύναται να γίνει δεκτός μαθητής, αφού περατώσει τα μαθήματα της κατωτέρας τάξεως του βιολιού

1. Σπουδές: Hoffmeisters, εξακολούθηση Brun Fiorillo και Kreutzer, Hugo von Steiner, Campagnoli.
2. Κονσέρτα: David : Concertino σε σολ, Sitt, Rode καί Yiotti (σε μεταφορά), Kudelsky, Taglichsbeck, Garcin.
3. Τεμάχια: Schubert : Ballade, Vieuxtemps : Elegie, τεμάχια των Walner, Tibbe, H. Sitt, Rubinstein και ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών

Πρόγραμμα προαγωγικών εξετάσεων
Βάση της άνω ύλης και αναλόγως με τις εξετάσεις του βιολιού

Ανωτέρα

Φοίτηση τριετής ή τετραετής

1. Σπουδές: Εξακολούθηση Campagnoli, Rode, Ρ. Πermann op. 18, Goerinck Σπουδές ορχήστρας, Gavinies etc.
2. Κονσέρτα : Jeno Hubay, H. Sitt, Kreuz, Mozart etc.
3. Σονάτες : Bach για βιόλα μόνη (σε μεταφορά), Αriosti, Marcelo, Locatelli, Tartini, Vitali, Haendel (σε μεταφορά), Rubinstein, Vieuxtemps, Scharwenka.
4. Τεμάχια : Bruch, Windsperger, Wallner : Fantaisies, Berlioz : Harold en Italie (ορχήστρα με βιόλα σόλο). Διάφορα έργα βιολιού σε μεταφορά, ανάλογα έργα Ελλήνων Συνθετών.
5. Γνώση του χειρισμού της Viole d’amour και κατά το δυνατόν μελέτη έργων για το όργανο τούτο, Van Warfelghem : Romances, Ney : Romanesques κ.λ.π.

Γενικά μαθήματα.
Όπως του βιολιού
Απολυτήριες εξετάσεις.

Πρόγραμμα πτυχιακών και διπλωματικών εξετάσεων
Όπως του Βιολιού

Δηλώστε συμμετοχή

    Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.