Κοντραμπάσο Προκαταρκτική Φοίτησις ενός έτους. Μέθοδος Simandl I. Πρόγραμμα προαγωγικών έξετάσεων ’ Εκτέλεσις δύο γυμνασμάτων έκ τής διδαχθείσης ύλης. Κατωτέρα. Φοίτησις ενός έτους. 1. Μέθοδος : Simandl ΙΙον τεύχος. 2.…

Known as the bass of the violin family.

Βιόλα Προκαταρκτική Φοίτηση διετής 1. Μέθοδοι : Ricordi, Roger, Firket. 2. Γυμνάσματα : Leonard, Dancla : Travail des gammes, Cavalli : Guido per lo studio de la viola Πρόγραμμα προαγωγικών…
Κιθάρα Για περισσότερες πληροφορίες για το συγκεκριμένο μάθημα καλέστε στο τηλέφωνο: 2114171011  και 6907815864 Δηλώστε συμμετοχή Δ
Βιολί Προκαταρκτική Φοίτηση διετής 1. Μέθοδοι : Joachim, Alard, Crickboom, Ε. Kuechler, Laoureux, Χωραφά, Δέλλα κλπ. 2. Σπουδές: Sitt, David, Seybold, Laoureux: 30 Etudes. Dancla : L’ ecole du mecanisme,…

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.