Προκαταρκτική Φοίτηση διετής 1. Μέθοδοι :Beyer, Reiser, Morhange : Le petit Clavier 2. Γυμνάσματα : Gerrner : la technique du piano, Schmitt-Exercices prep arat oires 3. Κλίμακες: Μείζονες και Ελασσόνας…

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.