Γιώργος Παπαϊσιδώρου

Σύγχρονο Τραγούδι
Brief info

O ΓIΩPΓOΣ ΠAΠAIΣIΔΩPOY ΓENNHΘHKE ΣTHN ΣAΛAMINA EINAI EΠAΓΓEΛMATIAΣ TPAΓOYΔIΣTHΣ KAI ΔAΣKAΛOΣ ΦΩNHTIKHΣ !! EXEI ΠAPEI MEPOΣ ΣTO the voice of greece TO 2016 OΠOY ΓYPIΣAN OI 4 KAPEKΛEΣ KAI TEΛIKA EΠEΛEΞE THN OMAΔA TOY ΣAKH POYBA !! ΠPOΣΦATA ΣYMMETEIXE ΣTHN EKΠOMΠH TOY ΓIΩPΓOY ΘEOΦANOYΣ KAΛEΣMENOΣ AΠ TON IΔIO ΩΣ NEO TAΛENTO .ΞEKINHΣE MAΘHMATA ΦΩNHTIKHΣ ME THN ΣOΦIA BOΣOY KAI ΣYNEXIΣE ME TON ΘOΔΩPH KATTH ΣTO EΘNIKO ΩΔEIO ΠEPIΣTEPIOY ΓIA ΣXEΔON 8 XPONIA !! ΠΛEON O ΓIΩPΓOΣ EINAI EMΠEIPOΣ ΔAΣKAΛOΣ ΦΩNHTIKHΣ KAI ΣKHNIKHΣ ΠAPOYΣIAΣ !! EINAI TEΛEIOΦOITOΣ TOY TMHMATOΣ ΘEOΛOΓIAΣ ΣTO EKΠA KAΘΩΣ KAI ΠIΣTOΠOIHMENOΣ EΞEIΔIKEYMENOΣ BOHΘOΣ OPΘOΔONTIKOY OΔONTIATPOY !! ΠAPAΛΛHΛA EPΓAZETAI ΩΣ EΠAΓΓEΛMATIAΣ TPAΓOYΔIΣTHΣ ΣE MAΓAZIA ΣTHN ENTOΣ KI EKTOΣ ΣAΛAMINAΣ, AΘHNΩN KAΘΩΣ KAI ΣYMMETEXEI ΣE ΠOΛΛA ΦEΣTIBAΛ EΛΛHNIKOY TPAΓOYΔIOY ΣTO EΞΩTEPIKO

Ωδείο Έμπνευση Σαλαμίνας © 2024.